Veje og fortove

Langt hovedparten af veje og fortove i foreningen er private fællesveje. Det betyder, at det er den enkelte grundejer, der ejer vejstykket ud foran egen grund. Det er som udgangspunkt også grundejerens ansvar at vedligeholde vejen ud fra den standard som Københavns Kommune definerer. En privat fællesvej må bruges af alle.

Vedligehold af veje og fortove kan være meget en bekostelig affære, og i grundejerforeningen Havebyen Præstevangen håndteres de fleste af grundejerens forpligtelser derfor gennem grundejerforeningen. I praksis gennemgår vejudvalget fortovenes og vejenes tilstand to gange om året, og sætter de fornødne reparationer i gang. Skader på fortov og vej skal i den mellemliggende perioder anmeldes af den ansvarlige grundejer.

Reglerne omkring private fællesveje er fastsat i lov om private fællesveje. Kort fortalt giver loven grundejeren en række pligter om vedligehold, snerydning osv., mens kommunen skal godkende enhver ændring i forbindelse med vejen (fx bump, vigepligt, overkørsler til grunden, trafikregulering, parkering osv.). Du kan læse mere om vejen i Københavns Kommune på kommunens hjemmeside

Grundejerne kan via grundejerforeningens bestyrelse fremsætte forslag til kommunen vedrørende ændringer omkring vejene. Det er forslagsstilleren, dvs. grundejerforeningen, der afholder udgifter til tegninger, privat rådgivning og evt. trafiktælling. Lokaludvalgene i København har udgivet en vejledning om private fællesveje, som du kan læse herunder. 

  Lokaludvalgenes vejledning om private fællesveje.pdf

 

I 2022 præsenterede bestyrelsen en helhedsplan for øget trafiksikkerhed, som der i årene fremover arbejdes videre med. Læs mere om helhedsplanen her: Helhedsplan for øget trafiksikkerhed